หน้าแรก

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท 7มกรา จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ

ออกแบบและควบคุมงาน

เราออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานตลอดเวลา

ที่ปรึกษาโครงการ

บริษัท 7มกรา จำกัด มีบริการที่ปรึกษาโครงการ ทั้งโครงการเล็กและโครงการใหญ่ วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจ การออกแบบรายละเอียด

" เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้าของเรา"
Image is not available
ชัยวัฒน์ สำเร็จกิจ
" ใส่ใจและควบคุมทุกๆขั้นตอนของการทำงาน
เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ดี "
Image is not available
จารุนนท์ วงศ์สุวรรณ
" ส่งมอบงานตรงเวลาภายใต้ความปลอดภัย
ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนเราเป็นเจ้าของโครงการ "
Image is not available
อาจอง คำชนะ
เราคือ..
Image is not available
Image is not available
Image is not available
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ
ทีมงานมืออาชีพ
Slider

ผลงานของเรา